Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach – Tango II


slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
previous arrow
next arrow
Opis projektu

Projekt Tango 2 zatytułowany: „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach” realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

Projekt obejmuje realizację:
Fazy K od 01.02.2017 do 31.01.2018
Fazy B+R 01.02.2018 do 31.01.2020
Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.,
od lipca 2019 roku Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec

Wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

Kwota dofinansowania wynosi: 1 150 000 PLN
Faza K: 150 000 PLN
FAZA B+R: 1 000 000 PLN

Celem projektu jest współpraca materiałoznawców z konstruktorami i technologami prowadzi do powstawania urządzeń sprawniejszych i trwalszych, a w eksploatacji bardziej przyjaznych dla środowiska. W tym kierunku postępowały prace w ramach zrealizowanego bazowego Projektu Międzynarodowego Niewspółfinansowanego nr 721/N-NICKEL/2010/0 „Określenie wpływu procesu technologicznego na jakość odlewów z nadstopów niklu dla potrzeb energetyki, chemii i motoryzacji”. Celem projektu jest weryfikacja uzyskanych efektów prac badawczych w warunkach przemysłowych, zarówno pod względem możliwości wytwórczych, jak i korzyści eksploatacyjnych wytypowanych elementów, a docelowo wdrożenie ich na polskim rynku energetycznym, chemicznym, motoryzacyjnym. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zwiększenie trwałości maszyn i urządzeń w coraz bardziej ekstremalnych warunkach eksploatacji, jakie zakładają projektanci w swych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i konstrukcyjnych. Taka konwersja materiałowo-technologiczna możliwa jest przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem, która jest nieodzowna przy realizacji nakreślonych zamierzeń.